Aero Jet Evo

Klinga med hel veckad bana med utmärkt prestanda. Mycket snabbskärande och med 15 mm höga segment som ger mycket stor livslängd. Med pilformade renssegment som dels ger rakare snitt och dels anger rotationsriktningen. Vågformat stamblad som ger effektivare kylning vilket medger intensiv användning.
Material: Flera olika typer av medium-hårda byggnadsmaterial, betongsten, granit, marmor, natursten, takpannor, hårt tegel. Våt- eller torrkapning.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas

 • Granit
 • Härdad betong / Flinta
 • Tegelrör / tegelplattor
 • Marmor
 • Tegeltakpannor
 • Terrazo
 • Armerad betong, balkar
 • Betongrör / kantsten
 • Skiffer
 • Täljstensbetong
 • Grov sandsten

Tillfällig användning

 • Anläggningssten
 • Stenplattor, brutna
 • Hård beläggningssten
 • Hårt fasadtegel
 • Betongplattor
 • Sandstensplattor
 • Medelhårt fasadtegel
 • Täljsten
 • Medlehårda betongplattor
 • Sandsten
 • Hårda fogar

Aero Jet Evo - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184623598 115 22.23 12 / 1.8  
70184623599 125 22.23 12 / 2  
70184623180 230 22.23 12 / 2.8  
70184623448 230 70 12 / 2.8  
70184611230 300 20 12 / 2.8  
70184611236 300 25.4 12 / 2.8  
70184611427 350 20 12 / 3.2  
70184611561 350 25.4 12 / 3.2