Aero Jet Evo med försänkt nav

Klinga med försänkt nav vilket gör att klingan får en något förskjuten position som ger förbättrad åtkomst. Idealisk för kapning nära vägg och liknande.Klinga med hel veckad bana med utmärkt prestanda. Mycket snabbkärande med 12 mm höga segment vilket ger mycket stor livslängd. Torr- eller våtkapning. Med pilformade renssegment som dels ger rakare snitt och dels anger rotationsriktningen. Med vågformat stamblad som ger effektivare kylning vilket medger intensiv användning.Material: Flera olika typer av medium-hårda byggnadsmaterial, betongsten, granit, marmor, natursten, takpannor, hårt tegel. Våt- eller torrkapning.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Aero Jet Evo med försänkt nav - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184623448 230 70/22.23 + Fl 12 / 2.8  

Nya produkter på norddiamant.se

Om du vill se våra nyaste produkter gå in på norddiamant.se, där lägger vi till nya produkter allt eftersom vi hinner med! Vi har ett enormt sortiment av diamantverktyg, maskiner och tillbehör. Tack vare vår egna mekanisk verkstad, kan vi dessutom tillverka speicialprodukter efter önskemål till förmånliga priser. Kontakta oss på 0934-107 80