Euro ZML

Högpresterande och snabbkapande klinga med 12 mm höga segment vilket ger mycket stor livslängd. 230 mm klingorna är försedda med diamantformade hål på stambladet vilket ger effektivare kylning som medger intensiv kapning.
Material: Betongplattor och diverse byggnadsmaterial. Torr- eller våtkapning. Lasersvetsade segment.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas

 • Härdad betong / Flinta
 • Hård beläggningssten
 • Hårt fasadtegel
 • Armerad betong, balkar
 • Betongplattor
 • Betongrör / kantsten
 • Medelhårt fasadtegel
 • Täljstensbetong
 • Medlehårda betongplattor

Tillfällig användning

 • Granit
 • Anläggningssten
 • Tegelrör / tegelplattor
 • Tegeltakpannor
 • Sandstensplattor
 • Täljsten
 • Grov sandsten
 • Hårda fogar

Euro ZML - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184611127 105 15.88 7 / 2.2  
70184624738 115 22.23 10 / 2.2  
70184624739 125 22.23 10 / 2.2  
70184625562 150 22.23 10 / 2.2  
70184625563 180 22.23 10 / 2.5  
70184625564 180 30 10 / 2.5  
70184611396 230 22.23 10 / 2.5  
70184622225 300 20 10 / 2.5  
70184622314 300 25.4 10 / 2.5  
70184622315 350 20 10 / 2.8  
70184622227 350 25.4 10 / 2.8  
70184625951 400 25.4 10 / 3.2  
70184625952 450 25.4 10 / 3.2