ZMD 944T

Lasersvetsad klinga med bra prestanda.
Material: Nötande material, plattor med sand/grus, mjuka och nötande eldfasta material, isoleringssten. Torr- eller våtslipning. Lasersvetsade segment.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas

  • Täljstensbetong
  • Medlehårda betongplattor
  • Betongtakpannor

Tillfällig användning

  • Hårt fasadtegel

ZMD 944T - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184610284 350 25.4 7 / 2.4  
70184610285 450 25.4 7 / 3.2  
70184610286 500 25.4 7 / 3.2