Granit Turbo Laser

Lasersvetsad klinga med mycket bra pris/prestandaförhållande. De 12 mm höga segmenten ger mycket stor livslängd och det korrugerade stambladet ger mindre friktion och mycket snabb kapning. Snabb kapning i flera olika material, speciellt i granit och hård sten.
Material: Granit, hård beläggningssten, skiffer, betongplattor. Våt- eller torrkapning. Lasersvetsade segment.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas starkt

 • Granit
 • Hård beläggningssten
 • Armerad betong, balkar

Rekomenderas

 • Anläggningssten
 • Tegelrör / tegelplattor
 • Stenplattor, brutna
 • Marmor
 • Tegeltakpannor
 • Hårt fasadtegel
 • Betongplattor
 • Betongrör / kantsten
 • Skiffer
 • Täljstensbetong
 • Medlehårda betongplattor
 • Betongtakpannor

Tillfällig användning

 • Terrazo

Granit Turbo Laser - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184626525 115 22.23 12 / 2.2  
70184626526 125 22.23 12 / 2.4  
70184626527 180 22.23 12 / 2.4  
70184626528 230 22.23 12 / 3.2  
70184626529 300 20 12 / 3.2  
70184626530 300 25.4 12 / 3.2  
70184626531 350 20 12 / 3.2  
70184626532 350 25.4 12 / 3.2  
70184626534 400 20 12 / 3.2  
70184626533 400 25.4 12 / 3.2