Super Granito

Klinga med 10 mm höga lasersvetsade segment med mycket bra pris/prestandaförhållande.
Material: Granit, natursten, marmor, hård beläggningssten, porfyr. Våtkapning. Lasersveetsade segment.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas

 • Granit
 • Anläggningssten
 • Stenplattor, brutna
 • Marmor
 • Hård beläggningssten
 • Tegeltakpannor
 • Hårt fasadtegel
 • Armerad betong, balkar
 • Täljstensbetong

Tillfällig användning

 • Tegelrör / tegelplattor
 • Betongplattor
 • Betongrör / kantsten
 • Skiffer
 • Medlehårda betongplattor
 • Betongtakpannor

Super Granito - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184612173 300 25.4 10 / 2.5  
70184612081 350 25.4 10 / 2.8  
70184612174 400 25.4 10 / 3.2  
70184612175 450 25.4 10 / 3.2