Super Stradalit Evo

Klinga av högsta kvalitet för våtkapning i bordssågar av mycket hård natursten, härdade betongplattor etc.
Material: Hård natursten, hård betong. Våtkapning. Lasersvetsade segment.

Rekomenderas till material Rekomenderas starkt Rekomenderas Tillfällig användning

Rekomenderas

 • Granit
 • Anläggningssten
 • Härdad betong / Flinta
 • Marmor
 • Hård beläggningssten
 • Armerad betong, balkar
 • Skiffer
 • Grov sandsten

Tillfällig användning

 • Tegelrör / tegelplattor
 • Tegeltakpannor
 • Hårt fasadtegel
 • Betongplattor
 • Sandstensplattor
 • Betongrör / kantsten
 • Medelhårt fasadtegel
 • Täljsten
 • Täljstensbetong
 • Medlehårda betongplattor
 • Sandsten

Super Stradalit Evo - dimensioner

artnr diameter hål diameter segment höjd/bredd  
70184622249 300 25.4 10 / 2.5  
70184621132 350 25.4 10 / 2.5  
70184623047 400 25.4 10 / 2.5